Thursday, May 21, 2009

Shirdi Mera Pandharpur - Shirdi Sai Bhajan

This noted melody Bhajan was based on Shirdi Sai Arti "Shirdi majhe pandharpur Sai baba ramavar" written by Shri Dasganu Maharaj.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JgSFwHEN3U4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=JgSFwHEN3U4</a>
Lyrics (Please correct me if needed )


Shirdi Mera pandharpur (2) |Shirdi|

Sai BaBa ramavara (2)

Shirdi Mera pandharpur (2)


Yahee Viraajhe Vittal Mere (2)
Saaware Ghana Shyam (2) |Shirdi|


Shudha-Bhakti ChandraBhagha (3)
ChandraBhagha (3)
ShuDha-Bhakti ChandraBhagha (1)
Bhava Pundaleeka Pyala (2) |Shirdi|


Kahe Ghanu Sab Milkar Aavoa (2)
Gavoa Sai ke GunGhana (2)

Sai vittal vittal sai........


RAJADHI RAJA YOGI RAJA PARA BRAHMA SHRI SATHCHIDHANADHA SADGURU SAINAATH

MAHARAJA KI JAI

No comments:

Post a Comment